Schlegelmäher
 Schlegelmäher 
Schlegelmäher
Y Messer - Andrückwalze
Auch lieferbar: Messerkit zum Vertikutieren, Hammerkit, Fliekraftmesserkit
Wahlweise: mit Fangkorb (hydr.) 0,40 m³: 2950 €
 Y-Messer
85 100 12 32 Standard 1550,00
100 120 16 38 Standard 1650,00
125 140 20 42 Standard 1750,00
Zum Anfang